Reflecții dintr-o grădină

Reflecții dintr-o grădină

Se spune, pe bună dreptate, că fructele muncii, valori constituite și care reușesc a dăinui peste ani, sunt elementele definitorii ale culturii materiale și spirituale.

Judecând chestiunea în perspectiva existenței umane, nu putem ocoli aspirația către un standard tot mai înalt de viață. Și de aici reflecția se oprește asupra sănătății și exercițiului fizic ca factor de sanogeneză. Nu se poate concepe standard de viață de acceptat, fără mecanismele generatoare de sănătate.

Este foarte interesantă părerea recentă a unui om de cultură, care definea granița dintre Est și Vest nu ca o coordonată geografică sau ca una de diferență în cultură și civilizație, ci ca una care pune în valoare capacitatea inovativă, creativă. Iată că gândirea unui edil comunal sau manager de firmă economică nu poate să se oprească la pura administrație. Misiunea lor trebuie îndreptată spre cultură, sănătate, bunăstare ca finalitate.

Am revenit la această meditație recent, când am vizitat, după lungi perioade de absențe, baza sportivă și de agrement a companiei IPROEB (Bistrița). În cei 18 ani de nouă manifestare umană s-au deteriorat, uneori până la dispariție, baze sportive în arealul nostru. Au apărut noi baze sportive din susținere publică și privată. Dar oare ne pot consola aparițiile de noi terenuri sau săli de sport în detrimentul altora pierdute?

Uneori da, dacă potrivit Legii Sportului capacitățile desființate sunt înlocuite de altele noi, cel puțin la aceiași parametri. De obicei însă, jocurile cu dispariția unor baze sportive servesc altor cauze ”¦

Iată de ce nu pot să nu proslăvesc situația Complexului Sportiv IPROEB. Ceea ce s-a moștenit s-a conservat. Mai mult, complexul „a înflorit”. I s-au adăugat funcțiuni noi, este îngrijit precum o grădină ce arată
splendid și – cel mai important – este valorificat rațional, cu disciplina de rigoare, de către propriii angajați ai IPROEB și alte categorii de practicanți ai exercițiului fizic.

De-a lungul anilor a fost cultivat sentimentul de apreciere și respect pentru acest mijloc de cultură corporală și morală. In raport cu toți cei ce înțeleg rostul sportului și consecințele lui pentru starea de bine asupra celor chemați să muncească cotidian.

Ar fi nedrept ca rândurile mele să nu facă vorbire despre dirijorul acestor realizări de excepție. De peste două decenii, inginerul Ion Chiciudean, managerul general al IPROEB, își află legat destinul și funcția de performanțele firmei, inclusiv de patrimoniul complexului sportiv. Își iubește grădina sportivă deopotrivă cu minunatele mașini care aduc faimă, beneficii firmei și salariaților ei. Este un model de cum liderii vieții noastre respectă mersul nostru către bunăstare.

Oameni aflați în prim-planul vieții publice, luați-i exemplul! Abia atunci veți fi apreciați electoral!

 | 117 vizualizări

Author: super-sport-administrator

Share This Post On