R.O.A.F. ”“ ul

Participarea la viața fotbalistică națională este condiționată de calitatea de membru al Federației Române de Fotbal, singurul for recunoscut (și afiliat) de UEFA și FIFA. Asta presupune îndeplinirea de către orice club, necondiționat, a obligațiilor ce decurg din statutul și regulamentele de aplicare, norme stabilite de forul de specialitate ”“ FRF. In subordinea Federației, în arealele teritoriale funcționează asociațiile județene de fotbal, care au menirea de a supraveghea îndeplinirea prevederilor fotbalistice naționale și de a stabili (fără să contravină celor generale) norme proprii, locale pentru desfășurarea competițională la nivelul ligilor IV, V și tineret.

Sistemul de reguli (norme) statuate (stabilite) pentru desfășurarea corectă și optimală a competițiilor fotbalistice pe întinsul țării a fost grupat sub denumirea de ”Regulamente de Organizare a Activității Fotbalistice”. An de an, prevederile ce guvernează competițiile sunt ”șlefuite”, perfecționate pentru a răspunde tot mai bine la provocările ”practicii” fotbalistice. Și cartea este tot mai groasă ”¦ Fără ROAF, astăzi și mai mult mâine, fotbalul competițional ar fi un fiasco.

Depășirea prevederilor sau neînțelegerile survenite pe parcursul competițiilor sunt judecate de comisii de specialiști recunoscuți în materie și în morală. Sigur, în practica curentă, ”corifeii înzestrați” ai cluburilor, atunci când nu le convin soluțiile date, îi contestă, îi ponegresc, sau mai mult, îi forțează să demisioneze. Arareori pe bună dreptate. Dacă contribuie și presa la crearea presiunii.

Profilaxia (prevenirea greșelilor și abaterilor) este salutară, dar nu se poate face fără cunoașterea riguroasă a ROAF-ului de către toți participanții la procesul competițional. Chiar și a celor ce urmăresc acest fenomen.

Așa cum spectatorii devin cu timpul specialiști ai jocului din teren, datorită cunoștințelor tehnice acumulate, așa și cei ce vor a judeca fenomenul fotbalistic în ansamblul lui, trebuie să cunoască ROAF-ul. Și asta din ”cartea fotbalului”.

Din păcate, încă mai există prea mulți așa-ziși ”conducători” de echipe, ispravnici și ușieri ai comisiilor de judecată, ce au învățat câte ceva din precedente și care și-au câștigat o notorietate ce repede asmute mulțimea. Insuficienta competență are rolul benzinei aruncate pe foc.

Asanarea morală urmărită în fotbal va reuși numai prin respectarea regulilor recunoscute (ROAF), legale și sancționarea farseurilor. Indiferent pe ce palier ar fi. Efortul comun, real va apropia acea zi.

 | 184 vizualizări

Author: super-sport-administrator

Share This Post On