Prima zi bună de baie! Peste 200 de bistrițeni sunt la Ștrandul Municipal!

Ștrandul Municipal s-a deschis de câteva zile, însă doar astăzi este prima zi frumoasă și potrivită pentru baie din acest sezon.

La ora 13.00, în incinta ștrandului erau peste 200 de bistrițeni. Regulile impuse în urma pandemiei și condițiile pe care le oferă ștrandul bistrițean permit accesul unui număr de 500 de persoane.

Chiar dacă prețurile sunt mai mari decât în anii trecuți (10 lei față de 6 leila adulți și 5 lei față de 3 lei pentru copii), acestea rămân rezonabile. Consilierii locali au votat și costuri suplimentare pentru închirierea șezlongurilor, dar acestea nu sunt aplicate încă. Oricum, numărul șezlongurilor este total insuficient și această problemă a fost semnalată în fiecare an. Însă n-a fost rezolvată nici de această dată.

Altfel, ștrandul arată destul de bine. Apa este impecabilă și curățenia domnește peste tot.

Spațiile pentru grătare sunt deschise și ele, gratuit, însă nu au legătură cu ștrandul. Un gard și o poartă ferecată departajează cele două zone, accesul făcându-se pe ocolite, deși n-ar fi rău să facă parte din acelașii complex.

Oricum, notă bună pentru administratori, mai ales în condițiile de azi.

Noile reguli prevăd ca, în apă, fiecărui înotător să îi revină o suprafață exclusivă de cel puțin 12 mp, iar accesul la tobogan, unde este cazul, se va face cu respectarea distanței de cel puțin 2 metri între persoane și evitarea supraaglomerării.

Șezlongurile vor fi așezate astfel încât să permită între ele o distanță de 2 metri în oricare direcție pentru persoane care nu fac parte din aceeași familie.

Este interzis scuipatul sau suflatul nasului în bazin. Dacă este necesar, se utilizează toaleta în aceste scopuri înainte de a intra în bazin.

Măsurile sunt cuprinse în regulamentul ce stabilește deciziile pe care trebuie să ia administratorii ștrandurilor și piscinelor exterioare accesibile publicului larg, dar și ai bazinelor pe care le folosesc sportivii de performanță. Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial.

 

REGULAMENT din 12 iunie 2020

privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România

EMITENT

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Notă

Aprobat prin ORDINUL nr. 619/1.077/2020

 1. Scop

Acest document stabilește măsurile și procedurile care trebuie implementate de către administratorii ștrandurilor și piscinelor exterioare accesibile publicului larg, dar și ai bazinelor acoperite și în aer liber pe care le folosesc sportivii de performanță pentru a relua activitățile de pregătire sportivă și competițiile sportive, păstrând la un nivel minim riscul de infecție cu COVID-19. Măsurile sunt valabile, de asemenea, și pentru cursurile de inițiere în natație.

 1. Măsuri privind asigurarea calității apei

– Bazinele de înot/Piscinele pot fi umplute cu apă potabilă. În cazul în care apa de umplere se obține local din alte surse decât de la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă, aceasta trebuie să fie conformă cu prevederile legale din domeniu.

– Piscinele acoperite sau descoperite se dotează cu sisteme de filtrare și dezinfecție a apei, astfel încât calitatea apei să se încadreze în valorile maxime admise prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere, cu modificările și completările ulterioare.

– Monitorizarea calității apei de îmbăiere se va realiza conform legislației în vigoare.

– Produsele biocide folosite ca dezinfectante pentru apa de îmbăiere din bazine, precum și pentru operațiunile de tratare, curățenie și dezinfecție a suprafețelor și grupurilor sanitare trebuie să fie avizate.

– Responsabilul de piscină/bazin este obligat să realizeze monitorizarea calității apei de îmbăiere cu frecvența prevăzută în normele în vigoare.

– Curățenia și dezinfecția completă a tuturor spațiilor cu produse biocide avizate

– Verificarea funcționalității sistemelor de tratare și filtrare a apei

– Curățarea și dezinfecția sistemelor de ventilație și verificarea funcționării corecte a sistemelor de tratare a aerului

 1. Alte măsuri pentru scăderea riscului de transmitere a COVID-19
 2. Măsuri de igienă personală

– Este obligatorie purtarea măștii (medicale/nonmedicale) în spațiile comune, care pentru o protecție eficientă trebuie să acopere atât gura, cât și nasul. Înotătorii vor trebui să păstreze masca doar până la intrarea în bazin.

– Igiena respiratorie este obligatorie (tuse și strănut în plica cotului sau în batista de unică folosință, care va fi aruncată imediat la coșul de gunoi).

– Este interzis scuipatul sau suflatul nasului în bazin. Dacă este necesar, se utilizează toaleta în aceste scopuri înainte de a intra în bazin.

– Este recomandată evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.

– Spălatul regulat al mâinilor este preferabil portului de mănuși.

 1. Măsuri de natură organizatorică

– Administratorul bazei sportive unde au loc activitățile sportive elaborează proceduri proprii prin care să asigure respectarea normelor de desfășurare a activității și împarte sarcinile de lucru pentru personalul angajat.

– Se vor instala panouri informative cu regulile și indicațiile guvernamentale privind măsurile pentru combaterea răspândirii infecției cu COVID-19.

– Se vor nominaliza prin proceduri proprii persoanele responsabile pentru respectarea numărului maxim de persoane admis în fiecare tip de încăpere. Aceste persoane pot fi salariați ai bazei sportive sau reprezentanți ai cluburilor utilizatoare.

– Echipamentele de protecție personală și metoda de igienizare a hainelor de lucru trebuie să fie în concordanță cu reglementările în vigoare.

– Pentru protecția angajaților implicați în organizarea și desfășurarea activităților, precum și a personalului care administrează baza de natație se vor elabora planuri de sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.

– Produsele biocide avizate trebuie să fie amplasate la intrare și în alte zone accesibile.

– Asigurarea unui număr adecvat de coșuri de gunoi deschise sau închise cu capac acționat cu pedală, pentru colectarea selectivă a deșeurilor, care să fie disponibile în fiecare zonă a bazei.

 1. Măsuri privind accesul la zona piscinei/bazinului

– Regulile de acces în baza sportivă trebuie să fie afișate la loc vizibil.

– Înainte de intrarea în zona bazinului sau piscinei se impune efectuarea triajului epidemiologic. Utilizatorii declară pe propria răspundere că nu au fost expuși la cazuri pozitive sau nu au intrat în contact cu persoane suspecte de COVID-19 în ultimele 14 zile. Nu va fi permis accesul persoanelor care prezintă semne de infecție respiratorie (tuse și strănut frecvente, stare generală alterată) și febră mai mare de 37,3°C.

– Nu se va permite accesul la piscină/bazin și se va recomanda izolarea la domiciliu în cazul în care persoana prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată).

– Nu se va permite accesul la piscină/bazin și se va recomanda izolarea la domiciliu în cazul în care persoana a venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2.

– Configurarea locului și elaborarea procedurii de măsurare a temperaturii corporale și desemnarea unei persoane responsabile cu această procedură

– Curățarea și dezinfecția zonei cât mai des posibil, cel puțin în fiecare oră

– Punerea la dispoziție permanent a produselor dezinfectante, inclusiv șervețele de igienizare de unică folosință pentru personalul administrativ

– Instalarea unui dispenser pentru dezinfectant

– Digitalizarea practicilor administrative (de evitat utilizarea formularelor de înregistrare pe hârtie etc.)

– Accesul se va face în baza unei programări prealabile, pentru a respecta limita maximă admisă de persoane, după cum este indicat în secțiunile următoare.

– Marcarea cu semne vizibile pe pardoseală pentru a asigura respectarea distanței de siguranță

 1. Măsuri specifice ștrandurilor și piscinelor exterioare

– Pentru a intra în zona piscinei, se va trece obligatoriu prin pediluviu/duș pentru spălarea picioarelor, care va conține apă tratată cu clor, respectând concentrația maxim admisă.

– În apă, fiecărui înotător trebuie să îi revină o suprafață exclusivă de cel puțin 12 mp.

– Accesul la tobogan, unde este cazul, se va face cu respectarea distanței de cel puțin 2 metri între persoane și evitarea supraaglomerării.

– Șezlongurile vor fi așezate astfel încât să permită între ele o distanță de 2 metri în oricare direcție pentru persoane care nu fac parte din aceeași familie, în conformitate cu reglementările stabilite prin ordin comun de Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru activitățile de operare a plajelor turistice.

– Accesul publicului se va face în baza unei programări prealabile, astfel încât să se poată respecta cumulativ condițiile din prezentul regulament.

– Servirea clienților se va face de către personalul angajat al unității, fără deplasarea clienților în punctele de servire.

– Se evită, pe cât posibil, servirea de produse și băuturi neambalate; gustările și băuturile servite vor fi preambalate individual.

 1. Măsuri specifice bazinelor acoperite și în aer liber folosite de sportivii de performanță

– Se vor preciza prin afișe, în mod clar, regulile specifice privind utilizarea bazei sportive, regulile de distanțare, precum și numărul maxim de sportivi permis în fiecare spațiu:

 1. a) În bazin, pe un culoar de înot este permis accesul înotătorilor la o distanță de cel mult 12 metri liniari.
 2. b) În celelalte spații comune trebuie respectat spațiul de siguranță, respectiv 7 mp/persoană.

– Se interzice schimbul de materiale sau dispozitive între utilizatori (telefoane, tablete, birotică, cronometre, fluiere etc.).

– Pentru a intra în zona piscinei, se va trece obligatoriu prin pediluviu/duș pentru spălarea picioarelor, care va conține apă tratată cu clor, respectând concentrația maxim admisă.

– Se vor curăța și dezinfecta materialele și instrumentele folosite după fiecare antrenament (plute, palmare, ochelari de înot etc.).

– Nu se permite accesul în tribune pentru însoțitori și/sau spectatori.

– Sportivii care au fost infectați cu COVID-19 sunt obligați ca înainte de revenirea la pregătire să efectueze o vizită medicală completă și trebuie să prezinte documentele legale prin care să se certifice vindecarea și autorizarea încetării perioadei de izolare.

 1. Măsuri pentru desfășurarea competițiilor

– Competițiile se vor desfășura fără public și cu limitarea staffului tehnic la minimum posibil.

– Structurile sportive care organizează competiții își pot modifica normele și regulamentele specifice ramurii de sport pentru a se adapta la situația creată de criză, cu condiția ca acestea să nu vină în contradicție cu normele legale în vigoare.

– Cazarea sportivilor și participanților la competiții care domiciliază în altă localitate se va desfășura cu respectarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă – anexa nr. 3 „Recomandări privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare“.

 1. Condiții de folosire a dușurilor și vestiarelor

– Se recomandă instalarea de separatoare între dușuri, în cazul în care distanța dintre ele este mai mică de 2 m.

– La plecare, se are în vedere intrarea eșalonată la vestiare, cu evitarea aglomerației și menținerea distanțării, respectând un spațiu de 4 mp pentru fiecare persoană.

– Sosirea și plecarea de la bazin se vor face individual, ori de câte ori este posibil. Dacă transportul sportivilor se face în mod organizat, acesta va fi realizat în condițiile prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

– Vestiarele, încăperile de duș și alte încăperi trebuie să fie prevăzute cu materiale de curățenie și dezinfecție a mâinilor (apă, săpun, soluții dezinfectante pe bază de alcool) și vor fi curățate și dezinfectate înaintea și după fiecare utilizare.

– Grupurile sanitare vor fi prevăzute cu materiale de curățenie și dezinfecție a mâinilor (apă, săpun, soluții dezinfectante pe bază de alcool) și vor fi curățate și dezinfectate la fiecare 2 ore.

– Personalul de curățenie va desfășura activitățile de curățenie și dezinfecție conform orarului stabilit și va purta echipament adecvat de protecție împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 (mască, mănuși).

 1. Gestionarea cazurilor simptomatice

Procedura de gestionare a cazurilor în care apare o suspiciune de infectare cu SARS-CoV-2 este stabilită prin legislația în vigoare.

În cazul în care se constată simptome de infecție respiratorie la o persoană aflată în baza sportivă se recomandă:

 1. a) izolarea imediată și organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu și contactarea medicului de familie;
 2. b) aerisirea, curățenia și dezinfecția spațiilor în care acesta s-a aflat;
 3. c) echipamentul de protecție al personalului de curățenie se aruncă imediat după terminare în saci de gunoi individuali. Încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore.

 | 2.243 vizualizări

Author: Adrian Linca

Share This Post On

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *