În liniște și fără presă

– pentru prima dată după mulți ani, clubul lui Jean
Pădureanu și-a desfășurat Adunarea Generală fără mare
tam-tam, la stadion
și fără presă

Dacă în anii trecuți, Jean Pădureanu invita membrii fondatori, sponsorii și presa în sala de șe-dințe a primăriei, anul acesta a preferat să organizeze Adunarea Generală a clu-bului cu mare discreție. Vi-nerea trecută, la stadion, într-un cadru destul de res-trâns, ședința a avut pe ordinea de zi prezentarea raportului asupra activității și rezultatelor clubului de-a lungul anului 2009, prezen-tarea și aprobarea bilanțului financiar pe 2009, pre-zentarea și aprobarea pro-iectului de activitate și a obiectivelor clubului în anul 2010, prezentarea și aprobarea bugetului anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2010, proceduri organizatorice. Așa scrie într-un comunicat publicat la fina-lul adunării pe site-ul oficial al clubului.

Cei prezenți, în frunte cu Jean Pădureanu, au trecut în revistă evoluția echipelor care au activat sub sigla Gloriei în 2009 și s-au declarat mulțumiți de echipa a doua și de cele 12 formații de copii și juniori. Mai puțin de prima garnitură care, după ce a ocupat locul 13 în sezonul trecut, a venit doar pe 17 la finalul turului. Motivele sunt lega-te de „dificultățile create de criza economică globală, plus schimbarea staffului tehnic (după patru sezoa-ne), se spune în comunicat.

În ce privește veniturile pe 2009, acestea au fost realizate ca și până acum din drepturi TV, pu-blicitate, sponsorizări, contracte de asociere, vânzări de bilete, etc. Ponderea cheltuielilor o reprezintă cele pentru activitatea spor-tivă, marea majoritate fiind îndreptată spre prima e-chipă. Nu se spune însă nicăieri care sunt sumele trecute în dreptul fiecărei categorii de venituri, așa cum nu se pomenește ni-mic în comunicat la capitolul finanțe.

Obiectivul pe 2010? Locurile
10-14

În cadrul programelor de acțiuni pentru 2010, obiectivele pe termen scurt și mediu sunt: la
finele campionatului 2009/2010, prima echipă să realizeze clasarea pe unul dintre locurile 10-14, iar la finele campionatului 2010/2011 clasarea pe unul din locurile 8-12. Echipa a doua, participantă în campionatul Ligii a III-a, să se situeze pe locurile 1-3 la finele campionatelor 2009/2010 și 2010/2011 și să promoveze jucători la prima echipă. La nivelul

Centrului de tineret, cerințele vor fi orientate spre perfecționarea activității, spre calitate – promovarea în 2010 a minimum trei jucători, iar la finele campionatului 2010/2011 a minimum trei-cinci jucători spre echipa a doua, promovarea anuală spre lotu-rile naționale de juniori a minimum trei jucători, care să devină titulari.

Vor să promoveze brandul Gloria

„Cu privire la imagine și relații publice, principalul obiectiv a fost și este in continuare atragerea unui public cât mai numeros la stadion, cunoașterea cât mai largă a clubului nostru prin promovarea puternică a brandului Gloria. Acest lucru este vizibil în creș-terea numărului de spectatori față de ediția precedentă de campionat. În
statisticile turului, Gloria ocupă locul 13 la media de spectatori, 3.063, înaintea campioanei României, Unirea Urziceni sau a e-chipei Dinamo București. Mai mult, Gloria se află pe locul 5 în clasamentul gradului de ocupare în raport cu capacitatea stadionului, cu 39 la sută,
înaintea tuturor echipelor de top”, se spune în comunicatul de pe site-ul oficial al clubului.

 | 122 vizualizări

Author: super-sport-administrator

Share This Post On