Gloria vrea să vândă stadionul, punctul forte al reorganizării! Vezi cui și cu cât!

Gloria a făcut public planul de reorganizare, document obligatoriu în procesul de insolvență în care se află clubul. Durata de implementare a planului este de trei ani cu posibilitatea prelungirii cu încă un an la propunerea administratorului judiciar, cu acordul a doua treimi din creditorii aflați în sold la acea dată.

Pe durata de implementare a planului de reorganizare, activitatea societatii debitoare va fi condusă de către administratorul special al debitoarei, Alexandru Hatfaludi, sub supravegherea administratorului judiciar – SCP CONSULT MANAGEMENT UV IPURL prin practicianul în insolvență Vasile Urs.

Pasivul societății, peste 150 de miliarde vechi

“Prezentul plan iși propune să acționeze pentru modificarea structurală a asociației pe mai multe planuri: economic, organizatoric, managerial, sportiv, financiar și social având ca scop principal plata pasivului ACF GLORIA 1922 Bistrița și relansarea activității, sub conducerea administratorului judiciar în ceea ce privește realizarea obiectivelor menționate”, se spune în primul capitol al documentului.

 

La capitolul indicatorilor financiari, se remarcă faptul că cifra de afaceri a scăzut drastic, de la 10.756.073 lei la 31.12.2011 la 2.026.677 lei la 31.12.2012 sau că că Gradul de îndatorare a crescut de la 54.80% în 2010, la 63.14% in 2011 și la 96.07% in 2012 ceea ce indică o dependență a societății față împrumuturi în desfățurarea activității de exploatare.

Se remarcă pasivul societății,  așa cum acesta figurează înscris în tabelul definitiv de creanțe, care este de 15.271.904,70 lei  sau numărul de angajați (inclusive jucători și antrenori) care e de 83.

Moraes și retrogradarea “îndoielnică”, cauzele insolvenței

Între cauzele care au dus la insolvență, Gloria a identificat 3 mari și late:

·       Neîncasarea sumei de 1.250.000 EURO reprezentând drepturile de transfer a jucătorului Aluisio Chaves Ribeiro Moraes de la Metallurg Donetsk, Ucraina, în prezent litigiul fiind în recurs pe rolul TAS de la Lausanee. Se menționează că în prima instanță, Judecătorul Unic al Comitetului Statutului Jucătorului de la Zurich a hotărât obligarea clubului ucrainean la plata către ACF Gloria Bistrița a sumei de 700.000 EURO.

·       Retrogadarea echipei Gloria Bistrita, în vara anului 2011, din prima liga de fotbal în liga 2-a, deși echipa s-a clasat la finalul campionatului 2010/2011 pe un loc neretrogadabil. Retrogadarea a fost făcuta de către Federația Română de Fotbal pe motive îndoielnice, de altă natură decât cele sportive. Acest fapt a făcut ca ACF Gloria 1922 să nu beneficieze de o sumă de cel puțin 1.200.000 EURO din drepturi de televiziune, afectând grav bugetul clubului.

·       Lipsa surselor necesare plății obligațiilor a determinat creșterea valorii datoriilor prin plata de penalități și accesorii ale obligațiilor.

Bugetul va avea la bază sumele de la Primărie și Consiliul Județean

În ce privește obținerea de resurse financiare pentru susținerea realizării planului și sursele de proveniență ale acestora, Gloria se bazează pe următoarele surse de venituri : venituri din sprijinul financiar acordat de la bugetul local și Consiliul Județean, venituri din publicitate, venituri din sponsorizari, venituri din vânzări produse, venituri din închirieri și alte servicii, venituri din bilete și alte servicii comerciale, venituri din drepturi TV, venituri din vânzări jucatori, venituri din vânzări de active.

În bugetul aferent anului 2013 s-a înscris suma ce se va încasa de la Primăria Bistrița ca urmare a aprobarii Consiliului Local pentru sprijinirea activitatii fotbalistice în municipiu. Suma înscrisă în buget este la nivelul sumelor aprobate anual în anii precedenți. În anii următori 2014 – 2015 nu s-a mai cuprins la acest capitol nici o suma deoarece conform negocierilor purtate, se va proceda la vânzarea stadionului la municipiul Bistrița și nu se mai fac finanțări în acest mod.

De la Consiliul Județean, s-au înscris în bugetele celor trei ani suma de 440.000 lei anual reprezentând finanțarea activității clubului din partea acestei instituții în cei trei ani.

 

Vânzarea stadionului, piesa de rezistență

Însă planul de reorganizare are un capitol special care se referă la vânzarea directă a unei mari părți din patrimoniu ACF Gloria 1922 către Primăria municipiului Bistrita. Bunurile imobile și mobile incluse în “stadionul de fotbal Jean Pădureanu” vor fi transferate prin vânzare directă în patrimoniul municipiului Bistrita.

În prezent activele imobile și mobile din cadrul stadionului de fotbal “Jean Pădureanu” sunt în proprietatea a doua entități separate, respectiv ACF Gloria 1922 și Asociația Fotbal Club Gloria.  În proprietatea ACF Gloria 1922 sunt următoarele bunuri din cadrul stadionului: Peluza și teren aferent, Amenajare cantină, Amenajare pistă atletism, Amenajare teren I, Modernizare tribuna I, Modernizare tribuna II, Saună, Sistem acces, Tabela marcaj, Instalație nocturnă, Sistem sonorizare, Sistem alimentare energie electrică, Instalație irigat teren și Instalatie încălzire teren. În patrimoniul Asociației Fotbal Club Gloria este înregistrat Terenul principal împreună cu tribuna I și a II-a. Asupra terenului principal și a tribunei I, precum și a terenului de sub peluză, exista înscrise sarcini, respectiv o ipotecă.

 

Planul propune efectuarea vânzării în doua variante alternative, urmând a fi utilizată varianta care va fi agreată și de către cumpărător și care va fi mai ușor realizabilă, în ambele variante fiind necesare realizarea unor operațiuni preliminare. 

 

Varianta I:

 

        Proceduri și operațiuni necesare a fi îndeplinite:

ØFuziunea celor doua entități. În această situație nu mai este necesară obținerea acordului de la creditor pentru schimbarea garanției sau pentru înstrăinarea bunurilor constituite garanții.

ØDupă efectuarea fuziunii, intrarea în legalitate și întocmirea documentației și formalităților necesare înscrierii în CF a bunurilor imobile neîntăbulate.

ØÎn paralel cu realizarea acțiunilor menționate mai sus se va trece la actualizarea valorilor de piață a tuturor bunurilor care vor fi vândute către Primărie (acțiune care este în curs).

ØDupă finalizarea acestor operațiuni se va putea trece la încheirea actelor de vânzare cumpărare. Bunurile vândute de către administratorul judiciar se vând libere de orice sarcini, deci ipotecile se radiază de drept.

ØVanzarea va trebui să fie efectuată cu condiția transmiterii la cumpărător a dreptului de proprietate după plata integrala a prețului.

ØOdată cu încheierea actului de vânzare se va încheia cu Primăria un contract de asociere în participațiune în scopul realizării activităților sportive (în principal fotbal), Primăria participând la asociere cu baza sportive, administratorul asocierii fiind ACF GLORIA 1922 Bistrița.

 

 

Varianta II:

 

Proceduri și operatiuni necesare a fi indeplinite:

ØÎnlocuirea garanțiilor, respectiv eliberarea de  ipotecile înscrise asupra unor bunuri ce vor face obiectul vânzării și garantarea în favoarea creditorului cu alte bunuri imobile.

ØIntrarea în legalitate și întocmirea documentației și formalităților necesare înscrierii în CF a bunurilor imobile neîntăbulate.

ØÎn paralel cu realizarea acțiunilor menționate mai sus se va trece la actualizarea valorilor de piață a tuturor bunurilor care vor fi vândute către Primărie (acțiune care este în curs).

ØDupa finalizarea acestor operațiuni se va putea trece la încheirea actelor de vânzare cumpărare. Vânzatori vor fi cele două entități Gloria, iar beneficiarul sumelor din vânzare va fi ACF Gloria 1922, conform hotărârii AGA a Asociatiei Fotbal Club Gloria din data de 08.03.2013.

ØVânzarea se va efectua sub condiția transmiterii la cumpărător a dreptului de proprietate asupra bunurilor doar dupa plata integrala a prețului.

ØOdată cu încheierea actului de vanzare se va încheia cu Primăria un contract de asociere în participațiune cu ACF Gloria 1922, în scopul realizării activităților sportive (în principal fotbal), Primăria participând la asociere cu baza sportivă, administratorul asocierii fiind ACF GLORIA 1922 Bistrița.

 

“Facem precizarea ca valoarea de vânzare a stadionului va fi de peste trei ori mai mare decât valoarea totală a creanțelor înscrise în tabelul definitiv al creanțelor, deci există o premisă certă de achitare integrală a creanțelor creditorilor”, se spune în finalul acestui plan de reorganizare.  

Cu alte cuvinte, asta ar însemna că prețul stadionului ar trece de 10 milioane de euro (peste 450 de miliarde vechi, de trei ori suma creanțelor)

sportulbistritean.ro

 | 454 vizualizări

Author: super-sport-administrator

Share This Post On

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *