Echipa de handbal feminin, dorită și de Maria Rus

Telenovela echipei de handbal feminin pare a fi departe de a se încheia. Chiar dacă
s-au alocat bani de la bugetul local clubului Omega Bistrița, pentru finanțarea unei echipe de handbal fe-minin, Maria Rus pare a fi hotărâtă să nu renunțe la fetele care evo-luează în prezent pentru CSM-LPS Bistrița. Șefa CSM-ului vrea să conti-nue cu aceas-tă echipă și nu-și do-rește o colaborare cu clubul
nou-înființat de Adrian Mol-dovan. „Echipa CSM-LPS reprezintă și va reprezenta în continuare CSM și LPS Bis-trița fără a semna nici un fel de protocol de colaborare cu o altă entitate sportivă” spu-ne Maria Rus. Mai mult, intenționează ca și CSM să depună un proiect de finan-țare a echipei de la bugetul local. „CSM Bistrița își asu-mă finanțarea echipei având alocați bani din bugetul clu-bului. Pentru suplimentarea fondurilor necesare pregă-tirii sportivelor, CSM Bistri-ța va depune un proiect de finanțare pentru anul 2010 Consiliului Local Bistrița, întrucât reușita proiectului depus anterior (n.r. – în 2009) ne dă speranța unei bune colaborări” spune Maria Rus.

 | 84 vizualizări

Author: super-sport-administrator

Share This Post On